Orodjarstvo je pomemebno za gospodarstvo in razvoj

Orodjarstvo je zadnja leta v močnem porastu, saj dobesedno vsa industrija uporablja orodja, s katerimi nemoteno deluje proizvodnja, pa naj gre za prehrambeno industrijo, letalsko, avtomobilsko, proizvodnjo kovine in plastike ali farmacije. Orodja so narejena iz plastike ali kovine ter nekaterih drugih materialov. V Kovinoplastiki Bled se z orodjarstvom ukvarjajo že desetletja in imajo izjemne izkušnje. Orodjarstvo je uporabno za serijsko proizvodnje številnih produktov. Orodja namreč omogočajo proizvodnji, da lahko naenkrat proizvede večjo količino končnih produktov, kar seveda posledično pomeni, da se zmanjšajo stroški proizvodnje.

orodjarstvo

Orodjarstvo je panoga prihodnosti, ker v proizvodnem procesu avtomatizira in pohitri delovne procese ter jih hkrati poceni, s čimer se dosežeta nižja cena produktov ter večja količina, kar kupcem omogoča, da do produktov pridejo na cenejši, bolj dostopen način. S tem so produkti dostopni večji populaciji kupcev in ne samo ozki tržni niši. Tako se lahko proizvodnja širi, podjetje postaja večje in močnejše. Tak ose odpirajo nova delovna mesta, kar posledično pomeni večjo blaginjo za družbo, kar pa v današnjih kriznih časih zares potrebuje ves svet.

Orodjarstvo omogoča inovativne rešitve v sami industriji. Inovativne rešitve pa so ključ do napredka in rasti v človeški zgodovini.  K temu napredku zagotovo prispeva Kovinoplastika Bled. Glavna dejavnost tega uspešnega slovenskega podjetja je izdelava orodja za vlivanje plastike. Vendar je ta panoga posebna v tem, da orodja ne morejo biti izdelana serijsko, kar pomeni, da so orodja narejena povsem specifično in samo za določenega naročnika za njegove potrebe v proizvodnji. Ker skoraj vsako podjetje izdeluje svoje lastne izdelke s posebnostmi, ki jih razlikujejo od konkurence, so tudi orodja prilagojena posebnim proizvodnim zahtevam. Vsa orodja so tudi  strojno obdelana na najnovejših CNC strojih, ki uporabljajo sodobno računalniško tehnologijo in programske rešitve. Orodjarstvo pokriva različne dejavnosti. Ena najpomembnejših je razvoj novih rešitev glede na naravo izdelka. Z različnimi analizami in 3D modeliranjem se pripelje postopek do končnega izdelka, ki ga predstavijo naročniku.