Sodni prevodi izvirnikov za tujino

Sodni prevodi niso običajni prevodi, naredi ga za to usposobljena oseba, ki je tudi verificirana in gre za uraden prevod, ki ga priznavajo institucije. Tak prevod je enak izvirniku in se tudi uporablja kot izvirnik ter ga je možno uporabljati tudi v tujini. Sodni tolmač je oseba, ki lahko edini naredi takšen prevod, drugače ni veljaven. Nudimo sodne prevode vseh vrst in za vse namene, ki so opremljeni z izjavo in žigom ter podpisom, s katerim jamčimo, da se zagotovo prevod ujema izvirnikom.

sodni prevodi

Sodni tolmač je oseba, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije in ima dodeljeno pravico, da lahko prevaja izvirnike. Sodni tolmač mora potem z lastnim podpisom, žigom in izjavo garantirati, da je vse tako, kot je v izvirniku navedeno, drugače je podvržen kazenskemu pravu, je kaznovan in suspendiran s tega delovnega mesta. Sodni prevodi so pod strogim nadzorom, morajo pa se opremiti z vrvico, tako da se zvežejo skupaj z izvirnikom, tako da se niti prevod niti izvirnik ne moreta ločiti ter izgubiti.

Sodni prevodi so večji del dela sodnega tolmača, se pa med seboj sodni tolmači razlikujejo po kvaliteti in vztrajnosti. Nekateri so zelo skrbni in se tudi zavedajo, da napak ne sme biti, ker to lahko povzroči veliko nepotrebnih preglavic naročniku. Za sodnega tolmača je dobro, da je tudi univerzitetni diplomirani pravnik, da posle res dobro pozna in ne dela napak iz stroke.

Sodni prevodi so najboljši, če jih naredijo res izkušeni sodni tolmači z ustrezno izobrazbo, ki imajo izkušnje v tujini, kot so na primer Evropska skupnost, Velika Britanija in bivša Jugoslavija, ki imajo vsa svoje pravo ter neke posebnosti, ki jih je res dobro vedeti, da se ne zagreši kakšna neumnost, ki je težko popravljiva ter s seboj potegne veliko nevšečnosti, stroškov in časa.

Sodni prevodi niso samo te vrste, da jih mi prevajamo, pogosto jih stranke prevedejo že same. V takem primeru je to v redu in jih mi seveda temeljito pregledamo, če je potrebno odpravimo napake, cena za tako storitev pa je nižja.