Precizna tehtnica za farmacijo in gradbeništvo

Tehtnica je naprava. ki se največkrat uporablja v gospodarstvu in industriji, farmaciji ter kmetijstvu, med tem ko je gospodinjska tehtnica bistveno manj zahtevna in ni tako kakovostna kot tudi ne osebna tehtnic. Zelo precizne tehtnice se uporabljajo v farmaciji in gradbeništvu, take tehtnice pa morajo biti narejene kakovostno in zanesljivo. Hkrati mora proizvajalec zagotoviti hiter servis ter rezervne dele v primeru, da bi bilo kaj narobe s tehtnico, čeprav je to redko.

tehtnica

V gospodarstvu in cestnem prometu ter kmetijstvu se uporabljajo robustne tehtnice za velike obremenitve in mase, za tehtanje živine, materiala, proizvodov in podobno. V cestnem prometu se tehtajo vozila. tako da so to običajno tehtnice, ki so na tleh. Lahko pa tudi merijo tovor tako, da ga dvignejo, čeprav se največkrat mas postavlja nanje.

Farmacevtska tehtnica na primer pa je majhna izjemno precizna tehtnica, ki mora meriti miligrame, česar gospodinjske in industrijske ter gradbene tehtnice ne počno, ker so mase bistveno večje. Farmacija pa se ukvarja z zdravili in s prahom, ki je zelo lahek, zato so take tehtnice narejene res natančno ter dosledno. Od tega, kako natehtajo snov je odvisno, kaj se bo zgodilo z zdravilom, kako bo učinkovalo in že milligram preveč ali premalo snovi lahko povzroči hude posledice, zato je natančno tehtanje toliko bolj pomembno.

Tako industrijska kot farmacevtska tehtnica sta izdelani iz kakovostnih in vzdržljivih materialov, ki se ne obrabijo hitro in mehanizma, ki je zanesljiv in ni tako lahko pokvarljiv. Vendar je vseeno pomembno, da ponudnik tehtnic zagotavlja hiter ter učinkovit servis in rezervne dele. Veliko se tehtnica uporablja v gradbenštvu za tehtanje materialov pa tudi v trgovinah za tehtanje živil, kot tudi v kmetijstvu kjer morajo biti tehtnice robustne ter natančne, bodisi da so elektronske lai mehanske, morajo zdržati pogosto uporabo ter pri tem imeti še več funkcij kt so preračunavanje, tiskanje in podobno.